TOP 5 khía cạnh chọn lựa CÔNG TY giải đáp hồ sơ MÔI TRƯỜNG đang tin cậy

Đối tượng tư vấn

Các đối tượng thường cần tư vấn hồ sơ môi trường gồm:

  • Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản
  • Các cơ sở sản xuất, chế biến
  • Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch
  • Các khu công nghiệp, khu chế xuất
  • Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, vô tận doanh nghiệp thuộc các ngành nghề, ngành nghề khác nhau đều cần sử dụng dịch vụ giải đáp thủ tục môi trường.

5/5 - (1 bình chọn)

TOP 5 khía cạnh tuyển lựa CÔNG TY tư vấn hồ sơ MÔI TRƯỜNG uy tín

ping post