Phòng sơn ô tô sấy

Các kiểu bố trí thiết kế móng và bộ hút của phòng sơn ô tô

Đặt nổi: đa số phòng sơn nổi lên trên nền xưởng. Với cách đặt này khi xe vảo phòng sơn cần phải sở hữu cầu lên và nên sở hữu không gian phía trước rộng cho việc điều chỉnh thẳng xe trước khi vào phòng. Đặt nổi phù hợp với các xưởng rộng và phòng sơn ô tô không bị che chắn phía trước. Đặt chìm: tất cả đế phòng sơn được đặt chìm xuống mặt nền xưởng. Cách đặt này đưa cho phép xe thường xuyên vào phòng sơn một cách dễ dàng hơn. Bộ cấp hút bố trí bên: Đây là cách bố trí tiêu chuẩn của phòng sơn, với cách bố trí này sự đồng đều của dòng khí khi lưu thông trong phòng đạt được tương đối tốt Bộ cấp hút đặt sau: Sử dụng trong trường hợp không gian hai bên không đủ rộng, với cách bố trí này độ đồng đều của không khí trong phòng khó đạt được hơn só với cách bố trí bên trên.

Nguyên lý hoạt động của phòng sơn sấy xe ô tô

5/5 - (1 bình chọn)

Phòng sơn ô tô cũ

ping post